Điều Khoản Sử Dụng (Terms and Conditions)

Bản Quyền

Tất cả các bài viết tại TamNhinTuongLai.com bạn hoàn toàn được phép chia sẻ với mục đích phi thương mại.

Chia Sẻ Bài Viết

TamNhinTuongLai.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.

Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.

Mọi hành động sử dụng lại vui lòng ghi rõ ràng nguồn bài viết từ TamNhinTuongLai.com

Bình Luận 

Không bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt vùng miền.

Không nói tục, chửi thề.

Không chia sẻ các đường link xấu, lừa đảo, chứa virus.

Không đăng link spam đến website khác.

Không spam bài viết hay các hình thức khác.

Nên dùng tiếng Việt có dấu để bình luận.

>